Dia internacional de la nena

El missatge més valuós que una nena pot rebre és que no hi ha límits per a aconseguir el que desitja.

Més enllà dels inconvenients que pugui enfrontar en créixer, ha d’estar segura que res li impedirà aconseguir el que es proposi.

Les escoles hem de transmetre aquest missatge als nostres alumnes cada dia, brindant-los un espai en el qual les nenes i totes les seves potencialitats úniques es respecten i desenvolupen pel que són, no pel que la societat espera d’elles.

Al voltant de mil cent milions de nenes formen part d’una gran i vibrant generació mundial preparada per assumir el futur.

No obstant això, la major part d’elles estan en desavantatge i pateixen discriminació de gènere.

Per posar alguns exemples, només dos terços dels països en desenvolupament han aconseguit l’equitat de gènere en l’educació primària. Moltes nenes són obligades a casar-se molt joves o amb algú que no han escollit, o es veuen discriminades en favor d’un fill home.

La igualtat entre els gèneres no és només un dret humà fonamental, sinó la base necessària per aconseguir un món pacífic, pròsper i sostenible.

És per això que a l’escola treballem per conscienciar al nostre alumnat en la igualtat real i recordant el llarg camí que ens queda per endavant.

I avui 11 d’octubre, dia internacional de la nena, creiem que ho hem dir ben alt.

Amunt