Impuls de la lectura a l’escola

Aquest curs, l’equip de mestres de l’escola, finalitzem, després de tres anys, la formació ILEC (Impuls de la lectura). Aquesta formació ens ha aportat noves tècniques, estratègies i coneixements relacionats amb l’aprenentatge de la lectura. Cada inici de curs, al llarg d’aquests tres anys, hem fet una diagnosi per conèixer els punts forts i els punts febles que teníem respecte a aspectes determinats relacionats amb la lectura. A partir d’aquestes dades hem arribat a uns acords que han implicat l’elaboració d’activitats amb l’objectiu de d’impulsar el gust per la lectura. L’assessorament i seguiment per part de la Marta Viñolas (asessora LIC del centre de recursos), ens ha permès elaborar activitats de lectura en l’àrea de llengua i en altres àrees, tallers de lectura i activitats de fluïdesa lectora que hem posat en pràctica. 

L’elaboració i l’aplicació d’aquestes activitats ha motivat tant a l’alumnat com a l’equip docent i esperem continuar millorant, ampliant i elaborant projectes que potenciin el gust per la lectura. Seguim aprenent!!

Recull fotogràfic

Equip Docent

Escola Castell de Dosrius

Amunt