AFA

Associació de Familiars d’Alumnes

Dilluns de 15:00 a 16:30 el despatx està obert per a fer qualsevol tipus de consulta al C/ de l’1 d’octubre nº 4.

Si necessiteu resoldre algun assumpte podeu adreçar-vos-hi a través de la bústia que hi ha a l’escola o per email (afa@escoladedosrius.cat).

Per conèixer millor el seu funcionament i informar-vos de totes les activitats que desenvolupen, podeu seguir la seva actualitat al seu bloc.

Accés a les reunions telemàtiques: meet (Sempre a les 17h segons els calendari)

Calendari de reunions (Curs 2021-22)

  • 4 d’octubre
  • 8 de novembre
  • 17 de gener
  • 7 de març
  • 4 d’abril
  • 9 de maig

Junta de l’AFA

• Lorena Muñoz (Presidenta)

• Jessica Sánchez (Vicepresidenta)

• Nines de Leonardo (Secretària)

• Montse Lluch (Tresorera)

Certificat de delictes de naturalesa sexual

Totes les famílies, associades a l’AFA, que participen en activitats relacionades amb el contacte amb els alumnes de l’escola, acompanyament a sortides, festes, tallers, etc., han de formalitzar una declaració responsable de no haver estat condemnada per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humans. Tampoc ha de tenir sentència ferma de delicte o mesures fermes o cautelars d’allunyament contra algun membre de la comunitat educativa.