Agenda grups

Aquí podreu consultar les tasques i activitats escolars dels vostres fills.

Aquesta agenda la gestionen ells mateixos i s’esdevé una eina complementaria a l’agenda ordinària, no la substitueix.

Si estan malalts, han sortit de pressa o s’han despistat, aquí podran consultar les tasques pendents, controls, lliuraments i altres activitats.

Motiveu als nens i nenes a ser responsables i aprofiteu aquesta eina per comprovar el seu treball diari i ajudar-los a no oblidar mai cap feina.

Si no podeu accedir al contingut de les agendes, proveu d’actualitzar o canviar de navegador.

Google Calendar està optimitzat per funcionar amb el navegador Chrome.

• Tercer A

• Tercer B

• Quart A

• Quart B

• Cinquè A

• Cinquè B

Cinquè C

• Sisè A

• Sisè B