Col·laboracions

Aquí trobareu totes les activitats que en col·laboració amb entitats o associacions realitzem a l’escola.

També podreu veure els concursos i activitats on l’escola participa cada curs.

Col·laboracions

Centre formador d’estudiants en practiques

Curs 2018-19 Institut Puig i Cadafalch – Cicle Formatiu de Grau Mitja

Universitat de Girona – Grau de Mestre (4t curs)

Formació ILEC (impuls de la lectura)

Curs per tot l’equip docent del centre. Permet la millora de la competència lectora de tot l’alumnat, la formació de bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint, i el treball autònom per accedir a la informació i al coneixement, fent de la lectura una eina per a l’aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum.

L’escola realitza aquesta formació a partir del curs 2018-19 i té una durada de tres anys.

Xarxa de competències bàsiques

La Xarxa CB esta formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació.

L’escola hi forma part des del curs 2016-17.

Programa Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge (Programa d’innovació pedagògica)

L’objecte del programa és afavorir l’assoliment de la competència digital de l’alumnat incentivant la motivació dels alumnes mitjançant l’ús de tecnologies digitals i mòbils i promoure les vocacions científic-tecnològiques, així com donar a conèixer les diferents vies d’integració de les tecnologies digitals al centre educatiu.

L’escola hi forma part des del curs 2017-18.

Acord de Coresponsabilitat entre el Departament d’Ensenyament i l’Escola Castell de Dosrius per a l’aplicació del Projecte Educatiu del Centre d’acord amb el Projecte de Direcció.

L’objectiu prioritari d’aquest acord és aconseguir uns bons resultats educatius mitjançant la millora de les competències bàsiques.

La vigència d’aquest acord és fins el 30 de juny de 2019.

Participacions

Curs 2018-19

-Departament Salut: Campanya vacunacions i campanya salut dental.

-Prova Cangur de matemàtiques (6è)

-Ep, les mans ben netes (C. Inicial)

-Projecte Cultura emprenedora a l’escola CuEmE (5è)

-Xerrada mossos mobilitat segura (P5 i 4t)

-Certamen Lectura en Veu Alta (Alumnes de l’escola)

-Activitat Atrapallibres (alumnes de 4t).

-Cicle activitats i tallers Bibliobús (Tota l’escola)

-Activitats i trobades intercentres amb l’escola bressol i l’institut.

-Concurs de redacció. Arròs Montsià. (3r)

-Xerrada fotoperiodistes (Alumnes de cicle superior)

-Projecte Apilo XII (Educació infantil)

-Fruita a l’escola (Tota l’escola)

-Certamen literari Esteve Albert (Tots l’escola)

-Concurs de contes “Pilarin Bayés” (Primària)

-Xerrada mossos d’esquadra “internet segura” (Sisè)

-Cantània (5è)

Curs 2017-18

-Prova Cangur de matematiques (6è)

-Certamen Lectura en Veu Alta (Alumnes de l’escola)

-Autors a l’aula amb Joan Manel Gisbert (Cicle mitjà)

-Cicle activitats Bibliobús (Tota l’escola)

-Activitats i trobades intercentres amb l’escola bressol i l’institut.

-Concurs de redacció. Arròs Montsià. (3r)

-Xerrada fotoperiodistes (Alumnes de cicle superior)

-Projecte Apilo XII (Educació infantil)

-Fruita a l’escola (Tota l’escola)

-Certamen literari Esteve Albert (Tots l’escola)

-Concurs de contes “Pilarin Bayés” (Primària)

-Xerrada mossos d’esquadra “internet segura” (Sisè)

-Cantània (5è)

-Concurs Bíblic (Alumnes de religió)

Curs 2016-17

-Fruita a l’escola (Tota l’escola)

-Mschools (L’escola)

-ITworld (L’escola)

-Científics en joc (Alumnes de 6è)

-Prova cangur de matemàtiques (Alumnes de 6è)

-Xerrada mossos d’esquadra a les famílies (Famílies de cicle superior)

-Virtual Scratch day (Alumnes de cicle superior)

-Reciclators (Alumnes de cicle mitjà)

-Xerrada fotoperiodistes (Alumnes de cicle superior)

-Certamen de lectura en veu alta (Alumnes de primària)

-Xarrada Lola Casas sobre Roal Dahl (Alumnes de 5è)

-Xerrada autors a l’aula: Joan Manel Gispert (Alumnes de 4t)

-Xerrada: El bullyng a l’escola (Alumnes de cicle superior)

-Projecte Apilo XII (Tota l’escola, gestionat per 5è)

-Certamen literari Esteve Albert (Tots l’escola)

-Concurs de contes “Pilarin Bayés” (Primària)

-Cantània (5è)

-Concurs Bíblic (Alumnes de religió)