Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres docents, amb funcions en l’àmbit de la programació general del centre i en el seguiment i l’avaluació de les seves activitats.

Està format per:

President: Ermengol Alemany

Cap d’estudis: Patrícia Castillo

Secretari: Xavi Domínguez

Representant de l’Ajuntament: Maribel Forné

Representants del professorat: Alicia López, Aris Huertas, Noemí Castaño, Meritxell Esteve, Marina García i Marina Colorado.

Representants de pares i mares: Jessica Sánchez, Rut Esplugas, Lina Costa, Anna Muñoz i Elisabet Caro.

Representant de l’AFA: Lorena Muñoz.

Representant del PAS: Jero Sánchez