Matrícula

Del 13 al 17 de juliol de 2020 (hora concertada prèviament)

Documentació a presentar (No actualitzada) (S’actualitzarà a principis de juliol)

•  2 fotos de carnet

•  Fotocopia del carnet de vacunacions

•  Fitxa de dades, telèfons i correus electrònics

•  Fitxa de salut de l’alumne/a

•  Autorització de drets d’imatge

•  Autorització de l’ús de serveis i recursos digitals a internet

•  Declaració sobre l’opció pels ensenyaments de religió o alternativa

•  Autorització de recollida de l’alumnat del centre

•  Autorització de sortida al terme municipal de Dosrius

•  Autorització d’administració de Paracetamol

•  Carta de Compromís Educatiu

Documentació a presentar només a partir de 3r de Primària

•  Autorització per sortir sol de l’escola