Preinscripció

Preinscripció Curs 2022-23 Departament d’Educació

Oferta de places (Cercador) (Codi de Centre: 08074380)

CALENDARI

Presentació de sol·licituds

Del 07 al 21 de març

Llistat amb la puntuació provisional 21 d’abril
Reclamacions Del 22 al 29 d’abril
Llistes amb puntuació definitiva 03 de maig
Sorteig desempat 09 de maig, a les 11 h
Publicació llista ordenada definitiva 11 de maig

Publicació de les llistes d’admesos (Llista d’espera) (Oferta definitiva (9 juny))

10 de juny
Període de matriculació Del 21 al 29 de juny

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Administració: De dilluns a divendres de 9h a 13h i dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 15h a 16h. (Aconsellem trucar abans) (93 791 93 48)

Direcció: Hores concertades.

CRITERIS GENERALS D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT I BAREM A APLICAR

Criteris prioritaris

a) Existència de germans escolaritzats al centre educatiu.  50 punts.

També s’aplicarà quan un germà estigui escolaritzat a l’Institut els Roures, amb el qual hi ha relació d’adscripció.

b) Proximitat del domicili.  30 punts.

c) Proximitat del lloc de treball del pare/mare. 20 punts

d) Renda anual de la unitat familiar quan el pare, mare o tutor són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.  15 punts.

Criteris complementaris

a) El pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu. 10 punts

b) Per fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental. 10 punts

c) Ser bessó o trigemin. Quan l’alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple. 10 punts.

d) Quan l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar. 10 punts.

e) Si algun membre de la família té una discapacitat igual o superior al 33 %. 15 punts.

f) Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme. 10 punts

La documentació acreditativa tant dels criteris prioritaris com dels complementaris s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.