Projectes d’escola

Vivim en un món caracteritzat pel canvi i és necessari replantejar el propòsit de l’educació i l’organització de l’aprenentatge.

Cal que els alumnes estiguin  preparats per donar resposta a les demandes de la societat del coneixement i la informació.

És per això que cal replantejar aspectes sobre el processos d’ensenyament i d’aprenentatge amb una visió oberta i flexible que ofereixi a les persones l’oportunitat de viure amb dignitat i benestar, pugui descobrir el seu potencial, fomentar les seves capacitats, i en un futur proper, pugui participar activament i responsable en la societat per construir un món sostenible i en pau.

És per això que l’escola participa en 6 programes d’innovació pedagògica del Departament d’Educació.

Aquesta participació implica accions formatives i de reflexió pedagògica que comporten canvis metodològics, organitzatius i de funcionament sempre partint d’una planificació, implementació i avaluació del procés cara a consolidar-lo i millorar la línia pedagògica de l’escola.

Els programes en que participem son:

  • Tecnologies digitals per l’aprenentatge
  • Apadrinem el nostre patrimoni
  • Mòbils.edu
  • Impuls de la lectura
  • Xarxa de Competències Bàsiques
  • Tenim la paraula