Secretaria

• L’atenció per a les gestions generals serà els dilluns, dimarts i dijous de les 09:00 a les 10:00. I els divendres de 15:00 a 16:00.

• També podeu adreçar-nos un correu electrònic a escola@escoladedosrius.cat

• Tot i que sempre es vetlla per una correcta atenció dels alumnes i les seves famílies, l’escola no es pot fer responsable de dur a terme adequadament els encàrrecs telefònics en relació a la sortida dels alumnes quan aquests es produeixen a última hora.