Servei d’acollida

Degut a la situació actual és IMPRESCINDIBLE que les famílies que necessitin el servei  omplin el formulari d’inscripció abans de que comenci el curs, per tal de poder organitzar els espais i els monitors.

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL 

Destinataris: Tots els cursos  

Calendari: Tots els dies lectius del curs 2021/2022 

Horari: de 7:30 a 9:00h 

Lloc: Menjador de l’escola 

Tarifes Socis AFA: màxim 40€/mes – No Socis: 50€/mes (Descompte germans socis AFA )

Esporàdics: Socis 3€/dia – No socis: 4€/dia 

Pagament Domiciliació bancària AFA a partir de 9€/mensuals.  Per dies esporàdics venda de tiquets al despatx de l’afa i durant el  servei d’acollida. 

A l’import de la mensualitat s’afegirà 1,5€ en concepte de despeses  bancàries. 

Observacions: Esmorzar portat de casa. 

SERVEI D’ACOLLIDA TARDA 

Destinataris: Tots els cursos 

Calendari: Tots els dies lectius del curs 2021/2022 

Horari: De 16:30 a 18:00h 

Lloc: Menjador de l’escola 

Tarifes Socis AFA: màxim 40€/mes – No Socis: 50€/mes (Descompte germans socis AFA)  

Esporàdics: Socis 3€/dia – No socis: 4€/dia 

Pagament Domiciliació bancària AFA a partir de 9€/mensuals. Per dies esporàdics venda de tiquets al despatx de l’afa i durant el  servei d’acollida. 

A l’import de la mensualitat s’afegirà 1,5€ en concepte de despeses  bancàries. 

Observacions: Berenar portat de casa.